ReadyPlanet.com
dot
bulletเกียรติคุณที่ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ได้รับ
bulletReview ความคิดเห็น ของผู้ที่เคยเข้าอบรม กับ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
bulletบริษัทลูกค้าสำคัญที่อาจารย์บรรยายพอสังเขป
เกียรติคุณที่ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ได้รับ

 

 

 

เกียรติคุณที่ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ได้รับ

1.    NIDA

     โล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์”  

     อาจารย์ผู้มีอุปการคุณด้านวิชาการ     

     ตลอด 19 ปี   รับปี 2562

 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

      นิสิตเก่าดีเด่น ด้านบริการสังคม  รับปี 2559

 

 

           3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  อาจารย์ผู้อุทิศตน

เพื่อการสอน ตลอด 7 ปี  

หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง ( หลักสูตร ผู้การฯ )

สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  รับปี  2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.