ReadyPlanet.com
dot
bullet Website ส่วนตัวอาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์
bulletความคิดเห็น อื่นๆ ของผู้เข้าอบรม กับ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
bulletบริษัทลูกค้าสำคัญที่อาจารย์บรรยายพอสังเขป
ทั่วไป


[1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ จากสถาบัน Hill Training & Development ร่วมบรรยาย มหาวิทยาลัยมหิดล (พวงพรรณ) 2018-09-292018-09-291100
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ จากสถาบัน Hill Training & Development ร่วมบรรยาย บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ (พวงพรรณ) 2018-09-292018-09-29710
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ จากสถาบัน Hill Training & Development ร่วมบรรยาย วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชา (พวงพรรณ) 2018-09-292018-09-29520
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยาย หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (พวงพรรณ) 2018-09-102018-09-10480
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ สถาบัน HILL Training & Development บรรยาย กระทรวงอุตสาหกรรม (พวงพรรณ) 2018-09-102018-09-10930
 
กระทู้ปกติ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พวงพรรณ) 2018-09-102018-09-10480
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (พวงพรรณ) 2018-08-242018-08-24550
 
กระทู้ปกติ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ จากสถาบัน Hill Training & Development บรรยาย บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม (พวงพรรณ) 2018-08-242018-08-24650
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ จากสถาบัน Hill Training & Development บรรยาย หลักสูตร Leadership & commu (พวงพรรณ) 2018-08-242018-08-24430
 
กระทู้ปกติ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยายให้ บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด (พวงพรรณ) 2018-08-162018-08-16510
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ สถาบันฝึกอบรม Hill Training & Development บรรยายให้ มหาวิทยาลัยมหิดล (พวงพรรณ) 2018-08-162018-08-16570
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ สถาบันฝึกอบรม Hill Training & Development บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด (พวงพรรณ) 2018-08-162018-08-16650
 
กระทู้ปกติ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ สถาบันฝึกอบรม Hill Training & Development บรรยายให้ องค์การระหว่างประเทศเ (พวงพรรณ) 2018-08-162018-08-16450
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ สถาบันฝึกอบรม Hill Training & Development บรรยายให้ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุร (พวงพรรณ) 2018-08-162018-08-16430
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ สถาบันฝึกอบรม Hill Training & Development บรรยายให้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (พวงพรรณ) 2018-08-162018-08-16430
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ สถาบันฝึกอบรม Hill Training & Development ร่วมบรรยายให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนพ (จิราพร) 2018-08-162018-08-16530
 
กระทู้ปกติหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era-DAD) รุ่นที่ 1 ณ (จิราพร) 2018-05-102018-05-10620
 
กระทู้ปกติ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยาย หลักสูตร การสื่อสารประสานงานและการสร้างทีมงาน สำหรับหัวหน้างานมือ (จิราพร) 2018-05-102018-05-10610
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยายหัวข้อหลักการให้บริการประชาชน กองบังคับการตำรวจจราจร ณ.โรงแรมเมธาวลัย (จิราพร) 2018-05-102018-05-10560
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยายหลักสูตร Service Exellent สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (จืราพร) 2018-05-102018-05-10510
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยาย หลักสูตร How to be a Great Leader บริษัทในเครือ BIS GROUP (จิราพร) 2018-05-102018-05-10460
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยายหลักสูตร “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่” บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกั (จิราพร) 2018-05-102018-05-10510
 
กระทู้ปกติหลักสูตร การพัฒนาผู้นำในบริบทสากลสู่ Thailand 4.0 โดย อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ (hill) 2018-03-212018-03-21540
 
กระทู้ปกติหลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) โดย อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ (hill) 2018-03-212018-03-21570
 
กระทู้ปกติการพัฒนาการบริการท่ีเป็นเลิศ สำหรับพนักงานโรงแรมเดอะเลคกาซี่ โดยอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ สถาบัน HILL (Hill) 2018-03-212018-03-21520
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยายหลักสูตร กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ ที่ กรมการขนส่งทางบก (้Hill) 2017-05-302017-05-301080
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยายหลักสูตร เทคนิคแก้ปัญหาและตัดสินใจ ที่ TOMY (Hill) 2017-05-302017-05-301170
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยายหลักสูตร การจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) ที่ NIDA (้Hill) 2017-05-302017-05-30830
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยายหลักสูตร Mini Master of Management ที่ NIDA (Hill) 2017-05-302017-05-301000
 
กระทู้ปกติอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ บรรยายหลักสูตร On Becoming a Great Team Leader ที่ Isuzu 2 (Hill) 2017-05-302017-05-301110
 

[1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.