ReadyPlanet.com
dot dot
bullet Website ส่วนตัวอาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์
bulletความคิดเห็น อื่นๆ ของผู้เข้าอบรม กับ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
bulletบริษัทลูกค้าสำคัญที่อาจารย์บรรยายพอสังเขป
dot


ยินดีต้อนรับเข้าชม www.prasong.net


อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ B.Sc(KU),Mini MBA(TU),MPA(NIDA)

·      ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ Kaiser Training Leadership & Development.

·      ที่ปรึกษาสถาบันฝึกอบรม Hill Training & Development.

·      วิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

·      รับจัดฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ, ทักษะภาวะผู้นำ

       สำหรับผู้บริหารระดับสูงและการเป็นเจ้าของกิจการเพื่อให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

   ·     รับจัดฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาด้าน Employee Training & Development /

       การพัฒนาองค์กร / การสร้าง New DNA ให้ทั่วทั้งองค์กร

    ·     รับจัดฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาด้าน การขาย การให้บริการยุค 4.0

  ·     รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปฏิบัติการ / Supervisor /Leader /หัวหน้างาน / ผู้จัดการและผู้บริหารทุกระดับในบริษัทเอกชน

                                                                                       Start Up ,SME องค์กรภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร


รับมอบของที่ระลึกจากอธิการบดี มหิดล
รับมอบของที่ระลึกจาก

No article here !


Copyright © 2010 All Rights Reserved.